Deze top American Bully pups zijn een combinatie van Lionheart's Bloodline Maili en The Legend, beide ouders hebben in hun bloed echte toppers van formaat zoals Mr Miagi, Marcello, G, GII, Kindom Bloodline Platinum, Ukc Most wantend Gordo, Micron, showbizzline ...

De pups zijn door steeds de juiste combinatie gebruikt te hebben zeer lief , sociaal en zeer kindvriendelijk, de pups worden ook zoals alle andere pups zowel binnen als buiten opgevoed met zowat alles wat ze in hun dagelijks leven kunnen in aanvaring mee komen wat heel belangrijk is in de inprentingsfase en socialisatie.

Deze pups beschikken nu al over een brede stevige borst en rug met sterke rechte benen met natuurlijk een breed hoofd in de juiste verhouding zoals het hoort te zijn, deze pups zijn ook zeker show waardig.

De pups zijn natuurlijk regelmatig ontwormd en gevaccineerd geweest, zijn gecontroleerd geweest door de dierenarts en beschikken over een Europees paspoort, gezondheidstest en een ABKC stamboom.

Bij ons doordat we ook hondentraining geven is het altijd mogelijk om uitleg te vragen of om eventueel les te komen volgen, ook is het mogelijk om een hond aan te schaffen die volledig wordt aangepast zowel aan u, uw partner, kinderen, huis en tuin. Mijn erkenningsnummer van mijn American Bully Kennel - Academy is HK13305405

Op de laatste foto's ziet u ook de ouders

Voor meer informatie mag u mij altijd vrijblijvend contacteren, mvg Valcke Peter
These top American Bully puppies are a combination of Lionheart's Bloodline Maili and The Legend, both parents have real toppers in their blood like Mr Miagi, Marcello, G, GII, Kindom Bloodline Platinum, Ukc Most wanting Gordo, Micron, showbizzline .. .

The puppies are always very nice, sociable and very child friendly, the puppies are also raised like all other puppies, both inside and outside, with just about everything they can collide with in their daily life which is very important in the imprinting phase and socialization.

These puppies already have a broad chest and back with strong straight legs with of course a wide head in the right proportion as it should be, these puppies are also worthy of show.

The puppies are of course regularly dewormed and vaccinated, have been checked by the vet and have a European passport, health test and an ABKC pedigree.

With us because we also give dog training it is always possible to ask for explanations or to follow lessons, it is also possible to purchase a dog that is completely adapted to you, your partner, children, home and garden. My approval number of my American Bully Kennel - Academy is HK13305405

You can also see the parents on the latest photos

For more information you can always contact me without obligation, mvg Valcke Peter